دیگری


در سرزمین خویش

آزار نهادینه بهايیان در ایران

به زودی…

فیلم‌های کوتاه

فرید حائری‌نژاد بیش از .. فیلم کوتاه ساخته

جوایز

فیلم‌های تحسین شده و جایزه‌ها

درباره

کارگردان، تهیه‌کننده و آموزشگر

پشت دیوارهای بلند

زندگی و مرگ در زندان‌های ایران

Behind the High Walls—Life and Death in Iran’s Prisons.
They each remember the day they were arrested, the day their torture began. They remember the long, lonely months of solitary confinement behind the high walls of Iran’s notorious prisons….

رانده از ایران

دختران و پسران ناخواسته ایران

Details

زنان در کفن

قالب Pena از Anariel Design.